Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

whiteicetea
2591 1826 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawujcioBat wujcioBat

July 09 2015

whiteicetea
1919 3b8c 390
Reposted fromnazarena nazarena viaatranta atranta
whiteicetea
whiteicetea
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawiks wiks
whiteicetea
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viavaillance vaillance
whiteicetea
5971 121e 390
Reposted byvaillanceBrave
whiteicetea
7935 2a4c 390
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viaglupiasuka glupiasuka
whiteicetea

July 08 2015

whiteicetea
2307 bc53 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialwce lwce

July 06 2015

whiteicetea
9862 aead 390
whiteicetea
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
whiteicetea
Nie warto narzekać. Cieszmy się słoneczną pogodą!
Reposted fromreksi0 reksi0 viausmiechprosze usmiechprosze
7037 1b24 390
whiteicetea
6876 1469 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaimposter imposter

July 05 2015

whiteicetea
7916 0be3 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viabumiphoto bumiphoto
whiteicetea
3934 97b3 390
Reposted fromsero sero viaincomperta incomperta
whiteicetea
5522 1ede 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamurmurainur murmurainur
0629 9f8f 390
Reposted fromink ink viarusalkaa rusalkaa
whiteicetea
0932 f4ff 390
Reposted fromoolacile oolacile viajoannem joannem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl