Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

whiteicetea
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
whiteicetea
1700 7491 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatkad katkad
whiteicetea
4760 fa39 390
ja. codziennie.

who-lligan:

croowley:

so this is the upcoming prime minister of norway
image

you know who that reminds me of?

THE MOTHERFUCKING ALIEN IN DOCTOR WHO WHO TRIED TO BECOME PRIME MINISTER IN ENGLAND TO TAKE OVER THE WORLD

image

gooDBYE NORWAY

image

June 26 2015

whiteicetea
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viawordshurt wordshurt

June 25 2015

whiteicetea
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viapaulinac26 paulinac26

June 24 2015

whiteicetea
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viawerterowska werterowska
whiteicetea
6603 3cd7 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viakeeplooking keeplooking

June 18 2015

whiteicetea
Niechże Pani w końcu uwierzy w siebie!
— "O mnie się nie martw"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoreorless moreorless

June 07 2015

4818 8cb3 390
Reposted fromsunlight sunlight viaAnivia Anivia
whiteicetea
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viaawakened awakened

June 06 2015

whiteicetea
4122 8c61 390
whiteicetea
0521 8016 390
2763 d109 390
Reposted fromklavgav klavgav viaaanisiowe aanisiowe

June 04 2015

whiteicetea
2117 2bc6 390

June 02 2015

3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamajaanna majaanna
whiteicetea
 Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
7878 94d7 390
Reposted fromwhite-nigglet white-nigglet viapurepoison purepoison
whiteicetea
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza vialepetiteuhlan lepetiteuhlan
whiteicetea
Reposted fromweightless weightless vianiedot niedot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl